Gwefannau o ddiddordeb-Interesting websites

Caernarfon Traders gan/by Keith Morris

http://www.carnarvontraders.com/index.shtml

Caernarfon 1969

http://www.youtube.com/watch?v=UJMeNS5ZtCk&feature=share

Hen Fapiau /Old Maps    

Hen Fap o ynysoedd Prydain 1806

Mapiau 2 fodfedd cynnar Arolwg Ordnans, Cymru a Lloegr
http://gallery.bl.uk/viewall/default.aspx?e=Ordnance%20Survey%20Drawings

Mapiau Degwm Cymru ar Lein/ Tithe Maps of Wales on line http://cynefin.archiveswales.org.uk/

Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru
http://www.morol.eu/

Archaeologia Britannica gan Edward Llwyd
http://archive.org/stream/archaeologiabrit00lhuy#page/n3/mode/2up 

Pedair  Cyfrol / 4 Volumes: o Lyfrau ‘Lives of British Saints’                                            https://archive.org/details/livesbritishsai03fishgoog https://archive.org/details/livesbritishsai04fishgooghttps://archive.org/details/livesofbritishsa03bariuofthttps://archive.org/details/livesofbritishsa04bariuoft

TAIR CYFROL/ Three Volumes: An Inventory of the Ancient Monuments in Caernarvonshire:

https://books.google.co.uk/books?id=Zy2olxXGPhwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

https://books.google.co.uk/books/about/An_Inventory_of_the_Ancient_Monuments_in.html?id=TGPu616n3vsC

https://books.google.co.uk/books?id=bkTkS4CZf3oC&pg=PR21&lpg=PR21&dq=ancient+monument+inventories+of+caernarvonshire&source=bl&ots=2mZuETD02D&sig=Nm_30FIlS1TAuomkxc0mL46h_18&hl=en&sa=X&ved=0CCEQ6AEwATgKahUKEwj5r5DlwojJAhXLAxoKHW6RBoc#v=onepage&q=ancient%20monument%20inventories%20of%20caernarvonshire&f=false

Geiriaduron Cymraeg / Cymraeg Saesneg                                                                       on line Dictionaries Welsh and Welsh English

Geiriadur Prifysgol Cymru
http://www.geiriadur.ac.uk/

Geiriadur yr Academi (Geiriadur Saesneg Cymraeg Bruce Griffiths ar lein)
http://www.geiriaduracademi.org/

Archif  Archifdy Caernarfon (Y bas data)
http://www.gwynedd.gov.uk/DATRhagorolNET/Chwilio.aspx?iaith=cy
Cronfa papurau newydd ar lein y Llyfrgell genedlaethol
http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/home? 
Y Llyfrgell Genedlaethol
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=2
Llen Natur
www.llennatur.com
Cymdeithas Hanes y Tair Llan
www.tairllan.wordpress
Cymdeithas Bob Owen. Y Casglwr
http://www.casglwr.org
Dyddio Hen Dai/Dating old houses                                                                        http://datingoldwelshhouses.co.uk/Cymraeg2/index.html
Coflein
http://www.coflein.gov.uk/cy/