Drysau Agored – Open Doors

Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau 2022 yma yn yr haf. H.y. Os bydd rheolau Coivd yn caniatau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau  Drysau Agored 2019 yng Nghaernarfon a’r cylch isod.

https://cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syn-digwydd/dod-o-hyd-i-ddigwyddiad-cadw

Caernarfon Open Doors events infromation can be seen below.  

https://cadw.gov.wales/visit/whats-on/find-a-cadw-event

Drysau  Agored diweddariadau – Open Doors updates