Croeso – Welcome

Croeso i wefan Cymdeithas Ddinesig Caernarfon                                                              Welcome to Caernarfon Civic Society’s new website

Sefydlwyd  Cymdeithas Ddinesig Caernarfon yn 1965  i hyrwyddo ac amddiffyn Tref Frenhinol Caernarfon mewn sawl maes.

Cafodd y Gymdeithas ei chreu am y rhesymau isod o fewn ffiniau Tref Frenhinol Caernarfon.

 1. I hyrwyddo safonau uchel o gynllunio, dylunio a phensaerniaeth.
 2. I godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am hanes, daearyddiaeth a chadwraeth yr amgylchedd naturiol ac adeiledig.
 3. I hyrwyddo polisiau a phrosiectau a wnaiff gynyddu safonau byw o fewn y cymunedau yn yr ardal.
 4. I hyrwyddo cynhaliaeth o’r amgylchedd lleol, economi a’r diwylliant.
 5. I warchod, diogelu a gwella nodweddion hanesyddol neu rhai o diddordeb i’r cyhoedd.
 6. I hyrwyddo balchder dinesig.

Caernarfon Civic Society was formed in 1965 to promote and safeguard the Royal Town of Caernarfon in many fields.

The Society was formed for the following reasons within the Royal Town of Caernarfon.

 1. To promote high standards of planning, design and architecture.
 2. To raise public awareness about the history, geography and the protection of the natural and architectural environment.
 3. To promote policies and projects which will improve living standards within communities in the area.
 4. To promote the maintenance of the local environment, economy and culture.
 5. To guard, secure and improve historic features, or those of interest to the community.
 6. To promote civic pride.

Cyfansoddiad/Constitution

FersiwnCommissionElusennau (1)

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw